Betingelser og vilkår

 

Generelt

 

Disse betingelser gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

 

Parter

 

Selger er: Pharmanova AS, co/Envionor, Granåsveien 1, 7041 Trondheim.

 

Telefon: 94 97 28 15

E-post: post@pharmanova.no

Organisasjonsnummer: 999 566 650 MVA, og blir i det følgende benevnt «Pharmanova», «vi» eller «oss».

 

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt» eller «kunden». Personen må være fylt 18 år for å bli kunde på Pharmanova’s produkter.

 

Abonnement

 

Ved å bli kunde hos Pharmanova oppretter du et løpende abonnement, men abonnementet er helt fri for bindingstid og det er ingen tvungen avtaleperiode.

 

Dersom du ikke, innen 4 uker før neste planlagte levering, informerer oss om at du vil stoppe abonnementet, vil du motta videre forsendelser frem til du selv sier opp avtalen.

 

Abonnementet er som nevnt løpende, og du står fritt til å gjøre endringer – som for eksempel å utsette en forsendelse, pause eller avslutte abonnementet.

 

Det er kun én prøvepakke pr. husstand – dersom ikke noe annet blir avtalt.

 

Priser

 

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle kampanjer. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendring sendes i god tid før endringene trer i kraft; senest 1 måned før endringen. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom hyppig og repeterende nytegning / oppsigelse, da det primært et rettet mot nye kunder. Maks 1 introduksjonstilbud per kunde.

 

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt noe annet ikke er avtalt.

 

Kundeservice

 

Vår kundeservice kan kontaktes på telefon 94 97 28 15, mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 15.00. Du kan også kontakte oss på www.pharmanova.no.

 

Faktura

 

Vær oppmerksom på at fakturaen er vedlagt pakken (ditt navn og adresse er påført).

 

Betaling

 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår på fakturaen. Ved betaling via nettbank er det meget viktig at du benytter KID- nummeret som står på giroen. Dette sikrer at betalingen blir korrekt registrert.

 

Levering

 

Vi leverer kun pakker i Norge. Din bestilling kommer hjem i din postkasse mellom 3-7 dager etter at vi har mottatt din bestilling. Deretter mottar du nye forsendelser etter avtalt leveringsfrekvens. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at varen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt. Ved adresseendring plikter du deg til å oppdatere oss om ny adresse.

 

Personopplysninger

 

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Pharmanova AS. Kunden samtykker i at Pharmanova AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Om du vil tilbakekalle dette samtykket, ta kontakt med kundeservice. Les mer om behandling av personopplysninger her.

 

Angrerett

 

Som kunde er du beskyttet av angrerettloven, og har 14 dagers ubetinget angrerett fra dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for et uåpnet produkt, og returnere varen til oss. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som da du mottok den. Ved en eventuell retur er du ansvarlig for returkostnader.

 

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angreskjemaet.

 

Returrett for varer i abonnement

 

Det er kun returrett på den første leveransen du får. De neste varene er identiske med den første varen, og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter den første leveransen. Vi må ha informasjon fra deg senest 4 uker før neste planlagte levering (endringsfrist fremkommer på faktura) om vi skal kunne stoppe neste levering.

 

Abonnementspakker som sendes tilbake til oss vil ikke krediteres. Om du ønsker at vi sender den ut på nytt blir du belastet med et gebyr på 99,-. Dette er for å dekke våre kostnader i forbindelse med håndtering av retur og porto/ekspedisjon ved utsendingen.

 

Helsekost og kosttilskudd er i gruppen matvarer og av hensyn til kvalitetssikring kan tilbakeleverte eller returnerte varer ikke uten videre videreselges. Våre kostnader ved returhåndtering og tapt salg på varer i ordinært abonnement vil derfor bli avkrevd med et returgebyr. Gjeldende gebyr fremgår av info på faktura.

 

Reklamasjon

 

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

 

Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper til å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil eller mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Ved reklamasjonsforsendelse husk å påføre avsenders navn, kundenummer, fakturanummer og reklamasjonsårsak.  Dersom det viser seg at varen ikke har påståtte mangler eller feil, kan vi kreve kostnader for porto, ekspedisjon og nødvendige undersøkelser dekket.

 

Lovvalg og verneting

 

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

 

Forbehold og ansvarsbegrensninger

 

Pharmanova forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

 

Pharmanova tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forbehold utenfor selskapets kontroll.

 

Pharmanova tar videre forbehold om trykkfeil, feilprisning, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

 

Pharmanova tar ikke ansvar for feil bruk av varen. Følg anbefalt dosering.

 

Endring av vilkårene

 

Vilkårene er en gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte vilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside eller i kombinasjon med utsendelse av varen(e).

TILBAKE

Frisk Mage markedsføres av:

Pharmanova AS          Epost: post@pharmanova.no          Telefon: 94 97 28 15